Kommunestyremøte 24.9.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Kulturinnslag
Sak 69/15 Endringer i arbeidsmiljøloven i fht. midlertidige ansettelser
Sak 70/15 Enkelte endringer i inndelingslova og kommuneloven - høringsuttalelse
Sak 71/15 Høring - eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verker og bruk
Sak 72/15 Nyordning spesialundervisning for grunnskolen i Øyer (2-lærermodell) - evaluering
Sak 73/15 Papirløse politikere - bytte av utstyr for ny kommunestyreperiode
Sak 75/15 SFO - høst- og vinterferie - stenging
Sak 76/15 Oppfølging av politiske vedtak
Åpning av møtet
webløsning fra Serit Itum