Møte i Kommunestyret, 26.01.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
0012/17 - REFERATER - KOMMUNESTYRET 26.01.2017
Kulturinnslag
Innkalling
0001/17 - VA - HAFJELL SØR - FINANSIERINGSMODELL
0002/17 - FELLES DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL 2017 - 2020
0003/17 - OPPRETTELSE AV SAKSUTVALG
Pause
Forts. 0003/17 - OPPRETTELSE AV SAKSUTVALG
0004/17 - AKSJESELSKAP SOM EIERFORM - BRANNSTASJON
0005/17 - STATSBUDSJETTET 2017 - DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER
0006/17 - KLAGE PÅ AVSLAG PÅ KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM - GBNR 59/2 SKARSKOGEN I ØYER KOMMUNE
Pause - Partimøte
Forts. 0006/17 - KLAGE PÅ AVSLAG PÅ KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM - GBNR 59/2 SKARSKOGEN I ØYER KOMMUNE
0007/17 - GBNR 120/4 - M.FL MIDTVOLD PÅ TRETTEN - SØKNAD OM KONSESJON
0008/17 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKILØYPER I ØYER KOMMUNE
Kaffepause :)
0009/17 - FORLENGELSE AV LÅNEGARANTI - STAVSPLASSEN SA
0010/17 - OPPGJØR FOR INVESTERINGSANDEL - STAVSPLASSEN SA
0011/17 - INNLANDET POLITIDISTRIKT - UTTALELSE TIL FORSLAG OM INNDELING I GEOGRAFISKE DRIFTSENHETER
Orienteringer
Avslutning
webløsning fra Serit Itum