Kommunestyremøte 17.3.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet
Sak 12/16 Sluttrapport for kommunereformprosessen i Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer 2014-2015
Sak 13/16 Handlingsplan for fylkesveger 2018-2021
Sak 14/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015
Sak 15/16 Revisjonsrapport "Selskapskontroll - eieskapsforvaltning i Øyer kommune"
Sak 16/16 Likviditetslån
Sak 17/16 Salgs- og skjenkebevilgninger for perioden 2012-2016 forlengelse
Sak 18/16 Fritak fra politiske verv - nyvalg
Sak 19/16 Opprettelse av flerkulturelt råd
Sak 20/16 Kommunal planstrategi Øyer 2016-2019
Avslutning
Orienteringer ordfører
Orienteringer varaordfører
webløsning fra Serit Itum