Kommunestyre 27.08.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Kulturinnslag
Åpning av møte
Sak 63/15 Kommundelplan Øyer sør 2015
Sak 64/15 Reguleringsplan 201402 - Mosetertoppen FB8-1 og FB8-2
Sak 65/15 Reguleringsplan - Sæterberget - plan-ID 201406
Sak 66/15 Rådgivende folkeavstemning om intensjonsplan for å slå sammen kommunene Gausdal, Lilleahmmer, Ringebu og Øyer
Sak 67/15 Budsjett 2015 - tiltak for å redusere merforbruk
Sak 68/15 Retningslinjer for salg og skjenking av alkohol
Spørsmål fra Øyer Sp og Øyer SV
Orienteringer
webløsning fra Serit Itum