Kommunestyre 2014.10.30

Oppløsning:
Laster avspiller
Innslag fra kulturskolen
Statusoppdatering av GLØR v/daglig leder Inge Morten Haave Kl 18.30 Trodal boligfelt v/daglig leder Oddvar Haugen i BEIAS gruppen AS
Trodal boligfelt v/daglig leder Oddvar Haugen, BEIAS gruppen AS
Innledning; opprop, godkjenning av saksliste m.m.
Saksnr 78/14 Økonomi og finansrapportering pr 2.tertial 2014
Saksnr 79/14 Kommuneplanens arealdel 2014-2015 Høring
Pause til 20:30
Saksnr 80/14 Kommunedelplan 201407 - E6 Vingrom - Ensby fastsetting av planprogram
Saksnr 81/14 Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen
Saksnr 82/14 Trodal boligfelt - utbygging og forslag til fordeling av kostnader for tomt mv
Saksnr 83/14 Kommunereform - oppstart av prosess
Saksnr 84/14 Oppfølging av politiske vedtak i Øyer kommune pr 31.08.14
Rådmannens orientering
Ordføreren innformerer
Slutt
webløsning fra Serit Itum