Møte i Kommunestyret, 24.05.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
0034/18 - ÅRSRAPPORTERING 2017
0043/18 - REFERATER - KST 24.05.2018
Innslag fra Kulturskolen
Møtet Avsluttes
Oppmøte
Orienteringer
Pause
0032/18 - TILSTANDSRAPPORT SKOLE
0033/18 - ÅRSREGNSKAP 2017
0035/18 - FINANSRAPPORT PER 31.12.2017
Matpause til 21.10
Oppstart etter Pause
0036/18 - ØKONOMIRAPPORTERING PER 1. KVARTAL 2018
0037/18 - REGULERINGSPLAN 201504 - MOSETERTOPPEN - SENTRUM
0038/18 - PLANID 160C - REGULERINGSENDRING MUSDALSÆTER HYTTEGREND
0039/18 - AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSBYEN
0040/18 - SAMEIER OG BORETTSLAG - KOMMUNENS KANDIDATER TIL STYRENE
0041/18 - PRINSIPPVEDTAK OM FULL KOSTNADSDEKNING SELVKOSTTJENESTER
0042/18 - TILLEGGSBEVILGNING I BUDSJETT FOR 2018 FOR OG UTSKIFTING AV VA-ANLEGG ETABLERING AV NYTT GATELYS I BAKKEVEGEN
Andre Orienteringer
webløsning fra Serit Itum