Kommunestyre 25.08.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning
kulturelt innslag
0067/16 - LEGEVAKT OG LEGESENTER I ØYER SENTRUM
Gruppemøte
forts. 0067/16 - LEGEVAKT OG LEGESENTER I ØYER SENTRUM
Gruppemøter
forts. 0067/16 - LEGEVAKT OG LEGESENTER I ØYER SENTRUM
Pause
0069/16 - ÅREMÅLSTILSETTING AV RÅDMANN
0070/16 - PROSJEKT "TANKEPLASS" OFK
0071/16 - OPPHEVING AV VEDTAK I K-SAK 57/16: ENDRING AV TEKST I FORSKRIFT OM FEIE- OG TILSYNSORDNING PÅ HYTTE OG FRITIDSBOLIGER
0072/16 - EIERPOLITIKK ØYER KOMMUNE 2016 - 2019
0073/16 - HØRINGSSVAR - NOU 2016:4 NY KOMMUNELOV
0074/16 - HØRINGSINNSPILL - UTKAST TIL LOV OM TILRETTELEGGING FOR UTBYGGING AV HØYHASTIGHETSNETT FOR ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON -
0075/16 - ÅPNING AV JAKT PÅ BEVER I ØYER
0076/16 - PLANID 153A - REGULERINGSENDRING - DEL AV LISETRA 2 - GBNR 23/20, 23/39 OG 23/6
0077/16 - DETALJREGULERING - PLANID 201507 - HAUGAN VEST
0078/16 - REFERATER
0079/16 - FORSKUTTERING SPILLEMIDLER MØTEPLASSEN ØYER IDRETTSPLASS - FINANSIERING
0068/16 - FAKKELMANNEN
webløsning fra Serit Itum