Møte i Kommunestyret, 18.05.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Pause
Referater
Innkalling
Kulturinnslag
0038/17 - TILSTANDSRAPPORT SKOLE
0039/17 - SALG AV KOMMUNAL BOLIG
0040/17 - ADMINISTRATIV UTREDNING FRAMTIDIG FASTLEGESTRUKTUR - UTSETTELSE
0041/17 - VEDTEKTSENDRING FOR IKA OPPLANDENE
0042/17 - REVIDERT FORSKRIFT FOR KOMMUNAL RENOVASJON FOR HUSHOLDNINGER OG FRITIDSBOLIGER I GAUSDAL, LILLEHAMMER OG ØYER
0043/17 - ØKONOMI- OG FINANSRAPPORTERING PER 1. KVARTAL 2017
0044/17 - UTBYGGINGSAVTALE FOR DETALJREGULERING - PLANID 201507 - HAUGAN VEST
Orienteringer
Møtet er avsluttet
webløsning fra Serit Itum