Kommunestyremøte 2015.03.26

Oppløsning:
Laster avspiller
Kulturinnslag
Åpning av møte v/ordfører
Sak 11/15 Kommunereform - valg av samarbeidskommuner, organisering og videre prosess fram mot endelig vedtak
Sak 12/15 201308 Detaljregulering, Jaer gård, område N/F - sluttbehandling
Sak 13/15 Reguleringsplan 201304 - Skalmstadenga sluttbehandling UBA
Sak 14/15 Reguleringsplan 201401 - H5A Solbergsetra i Hafjell - sluttbehandling
Sak 15/15 201405 - Detaljregulering Granrudtunet - sluttbehandling
Sak 16/15 201405 - Detaljregulering Granrudtunet utbyggingsavtale - sluttbehandling
Sak 17/15 Trodalen - Godkjenning av kjøpekontrakt vedr Vegstad, gnr 32 bnr 14
Sak 18/15 Revidert samarbeidsavtale mellom Øyer kommune og Sykehuset Innlandet HF
Sak 19/15 Lillehammer kunnskapspark as - garanti
Sak 20/15 Kontrollutvalgets årsrapport 2014
Sak 21/15 Oppfølging av politiske vedtak pr 31.12.2014
Sak 22/15 Politiske reglement gjeldende fra ny kommunevalgperiode inkl delegering av myndighet
Sak 23/15 Administrativ organisering - evaluering og endret organisering
Sak 24/15 Referater
Rådmannen og ordfører orienterer
webløsning fra Serit Itum