Møte i Kommunestyret, 15.12.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart
Kulturinnslag
Innkalling
0111/16 - STORTINGS- OG SAMETINGSVALG 2017
0112/16 - BOSETTING AV FLYKTNINGER 2017 - REDUKSJON AV VEDTAK
0113/16 - KJØP AV PRIVATE TOMTER TINGBERG NORD
0114/16 - TINGBERG BOLIGFELT III, SKRIUA OG STAV BOLIGFELT - STATUS OG AVKLAIRNG AV FULLMAKT FOR SALG AV RESTERENDE TOMTER
0115/16 - TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER - RESULTAT AV KLAGEBEHANDLING
0116/16 - HELSE OG OMSORG - TJENESTEBESKRIVELSER OG TILDELINGSKRITERIER
0117/16 - LOKAL LEGEVAKT/INTERKOMMUNAL LEGEVAKT: KOSTNADER, UTFORDRINGER OG KONSEKVENSER
0118/16 - REGIONRÅDET I LILLEHAMMER-REGIONEN - HANDINGSPLAN FOR 2017
0119/16 - MELLOMOPPGJØR 2017 - KS DEBATTHEFTE
0120/16 - VEDTEKTER FOR SFO I ØYER - FORSLAG TIL JUSTERTE VEDTEKTER
0121/16 - SALG UBEBYGD GRUNN - TILLEGGSAREAL GLØR - NY TOMT TIL HAFJELL MASKIN AS OG LEVE HYTTER AS
0122/16 - EIENDOMSSKATT - RETAKSERING
0123/16 - REBUDSJETTERING OG JUSTERING AV INVESTERINGER 2016
0124/16 - 201503 OMRÅDEPLAN H5 OG H6 I HAFJELL
0127/16 - KOMMUNEDELPLAN KULTUR OG FRITID 2016 - 2025
0125/16 - KLAGE PÅ VEDTAK I SAK OM DETALJREGULERING - HAUGAN BF3 OG BF 5 - PLANID 201506
0126/16 - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "INTERN KONTROLL I BYGGESAKSBEHANDLINGEN"
0128/16 - SALG AV UBEBYGD GRUNN - DEL AV GNR 8/BNR 18 - SKARPSNO HAFJELL AS
God jul og godt nytt år!
webløsning fra Serit Itum