Kommunestyret 29.08.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Kulturskolen
Innkalling til møtet
80/2019 SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FØRSTE DELRAPPORT - ANTALL MEDLEMMER I KOMMUNESTYRET OG POLITISK ORGANISERING
81/2019 SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FOREBYGGING AV SJIKANE, HATYTRINGER, HÆRVERK OG VOLD MOT POLITIKERE
82/2019 AVSLAG PÅ SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE - GNR 98 BNR 1 - GJØDSELBEHOLDER
Pause til 20:35
forts. av sak 82/2019
83/2019 INVITASJON TIL Å BLI MED I LYNTOGFORUM GUDBRANDSDALEN/MJØSA
84/2019 G/BNR 58/8 I ØYER KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV SKOGTEIG
85/2019 SLUTTBEHANDLING UTBYGGINGSAVTALE
86/2019 REFERATER - KST 29.08.2019
87/2019 ORIENTERINGSSAKER - KST 29.08.2019
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum