Møte i Kommunestyret, 23.02.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart
Kulturinnslag
Innkalling til møtet
Pause
0013/17 - OPPHEVING AV FORSKRIFT OM FEIE- OG TILSYNSORDNING I ØYER KOMMUNE
0014/17 - OPPRETTELSE AV SAKSUTVALG - KOMMUNALE GEBYRER PÅ SELVKOSTOMRÅDET
0015/17 - HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING
Matpause
0015/17 - HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING
0016/17 - KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2016
0017/17 - OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR 31.12.2016
0018/17 - FAKKELMANNEN - BEVARING FOR FRAMTIDA
0019/17 - POLITIDIREKTORATETS BESLUTNING OM LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT - EVENTUELL KLAGE
Orienteringssaker
Avslutning
webløsning fra Serit Itum