Møte i Kommunestyret, 25.10.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Referater
Innkalling til møtet
Kulturskoleinnslag
Orienteringer
Pause til 20:40
Øyer - Tretten Skolekorps
0096/18 - OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK
0097/18 - STYRINGSSYSTEM FOR HELHETLIG STYRING I ØYER KOMMUNE
0098/18 - INNKJØPSSTRATEGI ØYER KOMMUNE
0099/18 - ANSKAFFELSE OG DRIFT AV ØYER KOMMUNES IKT - UTSTYR
0100/18 - GUDBRANDSDALSTING - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT FOR OPPOSISJONEN
Videre orienteringer
webløsning fra Serit Itum