Budsjettkonferanse 2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Vel møtt
Øyer kommunes økonomiske situasjon
Investeringsplan 2015
Lunsj - pause
Teknisk - utfordringer og muligheter 2015
Kultur - utfordringer og muligheter 2015
HeFa - utfordringer og muligheter 2015
PLO - utfordringer og muligheter 2015
Aurvoll skole - utfordringer og muligheter 2015
Solvang skole - utfordringer og muligheter 2015
Øyer ungdomsskole - utfordringer og muligheter 2015
Barnehage - utfordringer og muligheter 2015
Avsluttning
webløsning fra Serit Itum