Kommunestyret 2014.09.25

Oppløsning:
Laster avspiller
00 Velkommen til kommunestyret, 25.09.2014.
02 Øyers kulturskoles innslag.
03 UCI Mountain Bike & Trials World Championships v/Kjell Tore Bjørnhaug.
Navneopprop
072/14 Del 1. Regional næringsplan og organisering av næringsutviklingsarbeidet.
072/14 Del 2. Regional næringsplan og organisering av næringsutviklingsarbeidet.
073/14 Revidering av Øyer kommunes finansreglement.
074/14 Etablering av plasser for kommunalt akkut døgnopphold (KAD) i samdrift med ny interkommunal legevakt.
075/14 Forskuttering av utgifter til utbedring av flomskader.
076/14 Klassifisering av fylkesvegnettet i Oppland, omklassifisering av offentlige veger i Øyer kommune.
077/14 Høringsuttalelse NOU 2014:2 "Lik og likskap", om betaling for kremasjon, gravlegging og grav.
Orientering: Kommunereformen.
Orientering: Ordførerens studieturer.
Diverse orienteringssaker.
webløsning fra Serit Itum