Møte i Kommunestyret, 28.09.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
0059/17 - NYVALG - MEDLEM OG NESTLEDER TIL KLAGENEMNDA FOR EIENDOMSSKATTESAKER
fortsettelse av sak 0054/17
Partimøte
Referater
Kulturskolen
0052/17 - GUDBRANDSDAL ENERGI AS: EIERSTYRINGSDOKUMENT OG STRATEGIPLAN 2017 - 2022
Innkalling til møtet
0065/17 - TOLÆRER-MODELLEN: EVALUERING
0053/17 - BEREDSKAPSPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2017 - 2020
0054/17 - ØKONOMI- OG FINANSRAPPORTERING PER 31. JULI 2017
Pause
0055/17 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL LØNNSMIDLER - DIAKON ØYER
0056/17 - X-GAMES HAFJELL
0057/17 - SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK AS: 3 ÅRIG PARTNERSKAPSAVTALE FOR DRIFTING AV INKUBATOR
0058/17 - INNLANDET REVISJON IKS: SAMMENSLÅING MED NORD-GUDBRANDSDAL KOMMUNEREVISJON - ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN
0060/17 - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - NYVALG
0061/17 - KOMMUNAL KLAGENEMND - ENDRING
0062/17 - REGIONALT BRUKERUTVALG NAV
0063/17 - OFFENTLIG FYRVERKERI I ØYER OG TRETTEN
0064/17 - PLANID 201406 - REGULERINGSPLAN - SÆTERBERGET
0066/17 - ORIENTERINGSSAK: EVALUERINGSRAPPORT OM INNFØRING OG DRIFT AV NYE DIGITALE TRYGGHETSALARMER
0067/17 - GJENNOMGANG AV KOMMUNALE GEBYRER PÅ SELVKOSTOMRÅDET
0068/17 - REFERATSAKER - KST 28.09.2017
0069/17 - EVALUERING OG VURDERING AV POLITISK ORGANISERING - OPPRETTELSE AV SAKSUTVALG
webløsning fra Serit Itum