Kommunestyremøte 28.5.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Kulturinnslag
Orientering GE
Åpning av møtet
Orientering "Oppvekst 13"
Sak 41/15 Drifts- og investeringsplan barnehager 2015-18
Sak 42/15 Vedtekter Mosjordet og VIdarheim barnehager - revidering
Sak 43/15 Offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager - avregning av satser 2014
Pause
Sak 44/15 Årsmelding 2014 og resultatrapportering målkart 2014
Sak 45/15 Finansrapport 31.12.2014
Sak 46/15 Tilstandsrapport for Øyerskolen
Sak 47/15 Plan for helsemessig og sosial beredskap
Sak 48/15 Plan for pandemisk influensa
Sak 49/15 Plan for smittevern
Sak 50/15 G/bnr LØ 126/3 og 8 - Søknad om konsesjon på Botterudbekken
Protokolltilførsel
Ekstrasak
Orienteringer
webløsning fra Serit Itum