Kommunestyremøtet 26.09.2019 kl. 18:00 - 22:00

Oppløsning:
Laster avspiller
Partimøter og matpause til kl.
Oppstart
Kulturskolen
Innkalling til møtet
88/2019 SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FØRSTE DELRAPPORT, TEMA 2 - POLITISK ORGANISERING
89/2019 ØKONOMIRAPPORTERING 2. KVARTAL 2019
90/2019 EVALUERING LEGEVAKT / KAD 2019
91/2019 HANDLINGSPLAN TIL NY STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM KOMMUNENE GAUSDAL, LILLEHAMMER OG ØYER
92/2019 SAMARBEIDSAVTALE GUDBRANDSDALSTINGET - HØGSKOLEN I INNLANDET (HINN)
93/2019 FORTAU/GANG- OG SYKKELVEG - TRETTEN SENTRUM-AURVOLL SKOLE
94/2019 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SKI NM 2020
95/2019 201704 DETALJREGULERING HAUGAN BF2 OG BF3 PLANPROGRAM - SLUTTBEHANDLING
96/2019 PLANID 201803 - REGULERINGSPLAN FOR ILSETERURA, SLUTTBEHANDLING
97/2019 FORURENSNING - SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL I LØYPETRASEER - HAFJELL ALPINSENTER AS
Pause til kl. 20:19
98/2019 G/BNR 100/7 M.FL. SOLBERG- SØKNAD OM KONSESJON
99/2019 G/BNR 53/1 LUNKE NISTUEN I ØYER - SØKNAD OM UTSETTELSE AV GJENSTÅENDE BOPLIKTSTID JF. KONSESJONSLOVEN § 5 ANNET LEDD
100/2019 HØRING - ENDRING I ROVVILTFORVALTNINGEN - NATURMANGFOLDLOVEN, ROVVILTFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM UTØVELSE AV JAKT FELLING OG FA
101/2019 PLAN FOR LIVSLØP - PROSESS
102/2019 REFERATER - KST 26.09.2019
Orienteringer
Møtet er avsluttet
webløsning fra Serit Itum