Kommunestyret 2015.01.29

Oppløsning:
Laster avspiller
Kulturinnslag fra kulturskolen i Øyer
Status i helseregion Sør-Gudbrandsdal - Orientering
Åpning av møtet v/ordfører
Saksnr 1/15 Endringer i Statsbudsjettet - Økonomiske konsekvenser
Saksnr 2/15 Offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Øyer kommune - satser 2015
Saksnr 3/15 Reguleringsplan 201107A - Endring Steintjønnlia-Ilsetra sluttbehandling
Saksnr 4/15 Nasjonalanlegg for alpine, tekniske disipliner - avtaleverk
Saksnr 5/15 Referater
Saksnr 6/15 Høringsuttalelse - Overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Staten
Rådmannen og ordføreren orienterer
webløsning fra Serit Itum