Kommunestyremøte 27.11.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning; opprop, godkjenning av saksliste og protokoll
Sak 85/14 Utviklingsplan for Øyer kulturskole 2014-2025
Sak 86/14 Samarbeid mellom kommune og 3. sektor
Sak 87/14 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 - Årsbudsjett 2015
Pause
Forts. sak 87/14 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 - Årsbudsjett 2015
Sak 88/14 Anmodning om bosetting av flyktninger
Sak 89/14 Detaljregulering Øyer idrettspark
Sak 90/14 Reguleringsplan for Steintjønnlia - Ilsetra - detaljregulering - utbyggingsavtale
Ordføreren informerer
Avslutning
webløsning fra Serit Itum