Kommunestyre 2015.04.30

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning - kulturinnslag
25/15 Årsregnskap og rådmannens årsberetning 2014
Pause
Forts. 25/15 Årsregnskap og rådmannens årsberetning 2014
26/15 Regnskap 2014 - overføring av mer- og mindreforbruk i virksomhetene til 2015
27/15 Reguleringsplan 201305 G/S-vei Tjønnlykkja - Aurvoll skole
28/15 201307 Reguleringsendring - Mosetertoppen for FB1, FB2, FB4, FB11 og FB15
29/15 Reguleringsplan 201401 - H5A Solbergsetra i Hafjell
31/15 Kommunedelplan Øyer sør 2015
32/15 Gbnr 113/3 i Øyer kommune - konsesjon på Brenna
33/15 Videreutvikling av partnerskapet mellom Oppland fylkeskommune og kommunene: høringsuttalelse
34/15 Søknad om kommunal lånegaranti - avdragsutsettelse på lån til Stav SA
35/15 Årsrapport for landbrukskontoret i Lillehammer-regionen for 2014
36/15 Årsmelding 2014 - Regionrådet for Lillehammer-regionen
37/15 Referater
38/15 Plan for integrering og inkludering av flyktninger
Tilleggssak
Spørsmål til ordfører - fra SV
Interpellasjon
Avslutning
30/15 201409 Detaljregulering - del av Haugan - gbnr 23/1, gbnr 27/19, gbnr 27/42
webløsning fra Serit Itum