Møte i Kommunestyret, 22.03.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
0020/18 - MUSDALSÆTER HYTTEGREND.
Kulturskolen
Innkalling til møtet
Integrering og inkludering av flyktninger i Øyer
0014/18 - FRAMTIDIG FASTLEGESTRUKTUR - UTVIDET SAKSFRAMLEGG
Pause 10min
forts. 0014/18 - FRAMTIDIG FASTLEGESTRUKTUR - UTVIDET SAKSFRAMLEGG
Pause til 20.20
0015/18 - TRODAL BOLIGOMRÅDE. SAMARBEIDSAVTALE MED BEIAS GRUPPEN AS
0016/18 - KULTURPRISEN 2018
0017/18 - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2028
0018/18 - PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK - OPPSTART AV PLANARBEIDET
0019/18 - ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2017
0021/18 - SØKNAD OM ALPIN VM - LOKAL FORANKRING OG FINANSIERING AV SØKEPROSESS
0022/18 - SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FØRSTE DELRAPPORT - ANTALL MEDLEMMER I KOMMUNESTYRET OG POLITISK ORGANISERING
0023/18 - REFERATER - KST 22.03.2018
Orienteringer
webløsning fra Serit Itum