Konstituerende kommunestyremøte 22.10.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning
Sak 77/15 Godkjenning av valget 2015
Sak 78/15 Valg av Formannskap
Sak 79/15 Valg av ordfører og varaordfører
Sak 80/15 Valg av kontrollutvalg
Sak 81/15 Valg av valgnemnd
Sak 82/15 Valg av Planutvalg
Sak 83/15 Valg av Fjellstyre
Sak 84/15 Valg av representanter til fylkesmøte i KS for perioden 2015-2019
Sak 85/15 Kommunereform - valg av prosjektgruppe
Sak 86/15 Kommunereform - valg av styringsgruppe
Avslutning v/Mari Botterud (H)
Innledning v/ordfører Brit Kramprud Lundgård (Ap)
webløsning fra Serit Itum