Kommunestyre 26.05.16

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning
Godkjenning av innkalling
Sak 37/16 Valg av Lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 01.01.2017-31.12.2020
Sak 38/16 Særskilt meddommerutvalg for jordskiftesaker 01.01.2017-31.12.2020
Sak 39/16 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017-31.12.2020
Sak 40/16 Valg av Forliksrådsmedlemmer for perioden 01.01.2017-31.12.2020
Sak 41/16 Valg av Meddommere til Sør-Gudbrandsdal Tingrett 01.01.2017-31.12.2020
42/16 Destinasjonsutvikling mast Våsjøen Hyttegrend
43/16 Kommunestyresak 22/16-Regnskap 2015 - Krav om Lovlighetskontroll
44/16 Tariffrevisjonen 2016
45/16 Utvidelse av Lilleputthammer
46/16 Saksutvalg Frittids- og Turistformål- Utsatt frist for Innstilling
47/16 Vertskommuneorganisering av NAV i regionen Lillehammer
48/16 Ansettelsesutvalg
webløsning fra Serit Itum