Kommunestyremøte 28.03.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
Innkalling til møtet
Orientering om registreringer på gårdsnivå
Orientering fra representanter til fylkesmannen om supplerende vern
Pause
Kulturskolen
27/2019 SLUTTBEHANDLING -PLANID 153B - LISETRA 2
28/2019 G/BNR 63/9 I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON PÅ SKOGTEIG
29/2019 PLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2016-2019 - REVIDERT FRAMDRIFT
30/2019 FELLES AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSREGIONEN
Pause 10min
31/2019 HELHETLIG ROS 2019
32/2019 NY/FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID
Matpause til 20:30
forts. 32/2019 NY/FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID
33/2019 INNKJØPSREGLEMENT ØYER KOMMUNE
34/2019 RETNINGSLINJER FOR FORSKOTTERING AV SPILLEMIDLER
35/2019 PARA SKI- OG SNOWBOARD VM 2021 - SØKNAD OM STØTTE
36/2019 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM
37/2019 MÅL, PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLINGEN
38/2019 SALG AV AREALER PÅ TINGBERG INDUSTRIOMRÅDE
39/2019 KOMMUNALE BOLIGER: PRINSIPIELL SAK NEDSALG AV PORTEFØLJEN
kort pause
forts. 39/2019 KOMMUNALE BOLIGER: PRINSIPIELL SAK NEDSALG AV PORTEFØLJEN
40/2019 EIDSIVA ENERGI AS TRANSAKSJON MED HAFSLUND E-CO AS
41/2019 SUPPLERINGSVALG AV VARAREPRESENTANTER TIL KOMMUNESTYRET – ARBEIDERPARTIET 2015-2019
42/2019 FRITAK FRA POLITISK VERV - NYVALG
43/2019 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018
44/2019 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 31.01.2019
45/2019 REFERATER - KST 28.03.2018
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum