Møte i Kommunestyret, 26.10.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Kulturskolen
Referater
Innkalling til møtet
0076/17 - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2016 - 2027
Partimøter
forts. 0076/17 - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2016 - 2027
Pause til kl 20:30
Sak 0076/17 etter pausen
0070/17 - NYE 110-REGIONER - SAMLOKALISERING AV NØDMELDINGSTJENESTEN 110-SENTRALEN
0071/17 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE
0072/17 - DEN INTERKOMMUNALE FRISKLIVSENTRALEN (FLS) - EVALUERING
0073/17 - NY ADMINISTRATIV ORGANISERING (3-NIVÅ-ORGANISERING): EVALUERING
0074/17 - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - NYVALG
Orientering
0075/17 - OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR 31.08.2017
webløsning fra Serit Itum