Møte i Kommunestyret, 27.10.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet
Kulturskoleinnslag
Navneopprop
Pause, gruppemøter frem til 19:00
Vi starter opp igjen
0089/16 - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2016 - 2027
0090/16 - REGIONAL NÆRINGSPLAN - RULLERING 2016
0091/16 - X GAMES 2017 - LOKAL ORGANISERING MM
0092/16 - SØKNAD OM KONSESJON GBNR 59/2 I ØYER KOMMUNE
0094/16 - BEVARING AV FAKKELMANNEN - ORGANISERING OG FINANSIERING: UTSATT FRIST
0095/16 - LEGEVAKT OG LEGESENTER I ØYER SENTRUM - UTSATT FRIST
0096/16 - DYREVERNNEMNDER FOR 2017 - 2020
0097/16 - ØKONOMI- OG FINANSRAPPORTERING PER 2.TERTIAL 2016
0098/16 - REFERATER
Takk for i aften
webløsning fra Serit Itum