Møte i Kommunestyret, 25.01.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
0002/18 - SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV
0003/18 - ØKONOMIREGLEMENT ØYER KOMMUNE
0004/18 - INVESTERINGSREGLEMENT ØYER KOMMUNE
0005/18 - KONTROLLUTVALGET: OPPFØLGING LEGEKONTOR
0006/18 - SALG AV UBEBYGD GRUNN TINGBERG INDUSTRIOMRÅDE TIL LYSBAKKEN MASKIN AS
0007/18 - FRA BYREGIONPRGRAM TIL GUDBRANDSDALSPRAKSIS
0009/18 - PILEGRIMSLEDEN 2018
0010/18 - DEBATTHEFTE 2018 - KS SPØR
0011/18 - ARBEIDSGIVERSTRATEGI 2018
0013/18 - ØYER-EKKO 2018
Møtet avsluttet
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Innkalling til møtet
Kulturskoleinnslag
0008/18 - KLASSIFISERING OG ANSVARSDELING AV FYLKESVEG I ØYER
Pause
0012/18 - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2016 - 2027
orientering
webløsning fra Serit Itum