Møte i kommunestyret 19.04.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Kulturskolen
Orientering Wenche Wesby, KLP
Oppstart
Kontrollutvalgets årsrapport for 2017
Oppfølging av politiske vedtak 31.12.2017
Næringsfond - retningslinjer og prioritering
Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene
Reguleringsplan for Hamninga - Smørlykkja - sluttbehandling
Stavsmartn 19.-21.oktober 2018
TV-aksjonen 21.oktober 2018
Referater
Avslutning
webløsning fra Serit Itum