Møte i Kommunestyret den 23.05.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
Pause
Innkalling
46/2019 FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR E6 STORHOVE - ØYER
Partimøte til 19:45
Forts. 46/2019
Pause til 20:15
47/2019 VEDTAK AV STRATEGIER TIL ARBEIDET MED KOMMUNEDELPLANFOR ØYER SØR
48/2019 ÅRSREGNSKAP 2018
49/2019 FINANSRAPPORT PER 31.12.2018
50/2019 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2018 TIL 2019
51/2019 ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2018
52/2019 BARNEVERNTJENESTEN I ØYER - ALTERNATIVER FRA 2020
53/2019 VETERANPLAN 2019-2023
54/2019 ENDRING AV UTBYGGINGSAVTALE - REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK
55/2019 BARNEHAGEOPPTAK 2019/2020 - BEHOV FOR ØKNING I BARNEHAGEPLASSER
56/2019 WORLD CUP I KVITFJELL 2019 ,2020 OG 2021 - SØKNAD OM TILSKUDD
57/2019 SØKNAD OM DELFINANSIERING AV SNOWBALL
58/2019 ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD: SØKNAD OM ØKT DRIFTSTILSKUDD TIL DELFINANSIERING AV 50% STILLING SOM DIAKON
59/2019 OPPRETTELSE AV STILLING - JURIDISK RÅDGIVER
60/2019 UTVIDELSE AV STILLING - ARKIVMEDARBEIDER
61/2019 ØKONOMIRAPPORTERING 1. KVARTAL 2019
62/2019 BEVILGNING TIL ETABLERING AV AVDELING PSYKISK HELSE OG RUS I ØYER LEGEKONTOR
Referater
Møtet er avsluttet
webløsning fra Serit Itum