Innbyggermøte kommunereform

Oppløsning:
Laster avspiller
Velkommen
Innledning v/ordfører Mari Botterud (H)
Innledning v/Eli Eriksrud
Pause
Per Gunnar Stensvaag
Christl Kvam, Fylkesmann i Oppland
Åpen debatt
Avslutning
webløsning fra Serit Itum