Kommunestyre 26.11.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Kulturinnslag
Orienteringer
Sak 100/15 - VALG AV ELDRERÅD
Sak 101/15 - VALG AV HEIMEVERNSNEMND
Sak 102/15 - VALG AV EIENDOMSSKATTETAKSTNEMND OG OVERTAKSTNEMND
Sak 103/15 - VALG AV KOMMUNALE REPRESENTANTER TIL BARNEHAGER OG SKOLER
Sak 104/15 - VALG MEDLEMMER TIL VILLREINNEMNDA
Sak 105/15 - VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL STYRINGSGRUPPA FOR OPPLANDSARKIVET AVD. MAIHAUGEN
Sak 106/15 - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL KIRKELIG FELLESRÅD
Sak 107/15 - VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL GENERALFORSAMLINGEN I GUDBRANDSDAL ENERGI
Sak 108/15 - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I GLØR
Sak 109/15 - REPRESENTANTSKAPET I GUDBRANDSDAL KRISESENTER - VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT
Sak 110/15 - VALG AV NAVNEUTVALG FOR STEDSNAVNSAKER
Sak 111/15 - BRANN- OG FEIERVESENET I LILLEHAMMERREGIONEN
Sak 112/15 - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV SOM FAST MEDLEM I PLANUTVALGET
Sak 113/15 - REFERATER
Sak 93/15 - EVALUERING AV DEN INTERKOMMUNALE FRISKLIVSSENTRALEN PÅ JOREKSTAD OG ØKT RAMME TIL SENTRALEN
Sak 94/15 - ØKONOMI - OG HANDLINGSPLAN 2016 - 2019, ÅRSBUDSJETT 2016
Sak 95/15 - STØTTE TIL Å DEKKE KOMMUNALE GEBYRER SOM FAKTURERES I FORBINDELSE MED UTVIKLINGEN AV ØYER IDRETTSPARK
Sak 96/15 - KOMMUNEREFORMEN: GAUSDAL, LILLEHAMMER, RINGEBU OG ØYER - INTENSJONSPLAN
Sak 97/15 - PRESISERING AV FRITIDS- OG TURISTFORMÅL
Sak 98/15 - OPPNEVNING AV FELLES SKJØNNSNEMND FOR FORPAKTNING I LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNER
Sak 99/15 - VALG TIL RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Åpning
webløsning fra Serit Itum