Møte i Kommunestyret, 04.05.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
0026/17 - ÅRSREGNSKAP 2016
0028/17 - REGNSKAP 2016 - OVERFØRING AV MER- OG MINDREFORBRUK I SEKTORENE TIL 2017
Kulturinnslag
Innkalling
0025/17 - ÅRSRAPPORTERING 2016
0027/17 - FINANSRAPPORT PER 31.12.2016
Pause
0029/17 møtet er unntatt for offentligheten og er lukket.
0030/17 - IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF
Partimøter
forts. 0030/17 - IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF
0031/17 - ADMINISTRATIV ORGANISERING - EVALUERING: UTSETTELSE
0032/17 - MARKEDSFØRING I IDRETTSHALLENE
0033/17 - HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER 2018-2021
0034/17 - GBNR 76/4 OG 73/44 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON
0035/17 - REFERATER - KST 04.05.17
0036/17 - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - NYVALG
0037/17 - 201601 - DETALJREGULERING - MOSETERTOPPEN FB9 - KLAGEBEHANDLING
Orienteringer
Møtet er avsluttet
webløsning fra Serit Itum