Budsjettkonferanse 2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning
Øyer kommunes økonomiske situasjon v/Annikken Reitan Borgestrand, økonomisjef
Sektor Plan og utvikling v/Therese Corneliussen
Sektor Kultur og fritid v/Frode Fossbakken
Pause
Sektor Oppvekst v/Bjarne Nyrud
Sektor Familie og velferd v/Gerd Hvoslef
Sektor Helse og omsorg v/Mike Görtz
Paneldebatt og spørsmål
Oppsummering v/rådmann Sveinar Kildal
webløsning fra Serit Itum