Kommunestyremøte 17.12.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning
Kulturinnslag
Friluftsåret 2015 v/Bo Lindblad
Orientering Visit Lillehammer v/Ove Gjesdal
Sak 114/15 - SØKNAD OM DELFINANSIERING AV REGIONAL ARRANGEMENTSKOORDINATOR
Sak 115/15 - KONSOLIDERING FILMFOND 2015
Sak 116/15 - KOMMUNAL PLANSTRATEGI - ØYER 2016-2019
Sak 117/15 - ENDRINGER I DRIFTS OG INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2015
Sak 118/15 - VASSDRAGSFORBUNDET OG DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP - FULLMAKTER TIL RÅDMANNEN
Sak 119/15 - EIERSAMEIET GRANRUDTORGET, HJORTESTIEN BORETTSLAG, GRANRUDMOEN BORETTSLAG OG SAMEIET HAFJELLTORGET: FULLMAKTER TIL RÅDMANNEN
Sak 120/15 REALISERING AV ØYER KOMMUNES VEDTAK OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016
Sak 121/15 - AVTALE VEDR. FAKKELMANNEN
Sak 122/15 - PRESISERING AV FRITIDS- OG TURISTFORMÅL OPPFYLLELSE AV REGULERINGSFORMÅL/ KOMMERSIELL FRITIDSBEBYGGELSE
Sak 123/15 - FORSKUTTERING SPILLEMIDLER HAFJELL FREEPARK AS
Sak 124/15 - G/BNR 99/1 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ FONSTAD I ØYER KOMMUNE ETTER KONSESJONSLOVEN § 9 SISTE LEDD
Pauseinnslag - bildekavalkade 2015
Sak 124/15 Fortsetter - G/BNR 99/1 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ FONSTAD I ØYER KOMMUNE ETTER KONSESJONSLOVEN § 9 SISTE LEDD
Sak 125/15 - G/BNR 92/6 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ØVERJORDET JORD OG BEITER MM. I ØYER KOMMUNE
Sak 126/15 - G/BNR 92/5 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ØVERJORDET SKOG I ØYER KOMMUNE
Sak 127/15 SØKNAD OM KONSESJON ETTER KONSESJONSLOVEN § 9 - UNNTATT OFFL. § 13 OFL.
Sak 128/15 - REPRESENTASJON TIL STIFTELSEN MOKSA KUNSTVERKSTED
Sak 129/15 - STIFTELSEN ØYER OG TRETTEN FRIVILLIGHETSSENTRAL - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT
Sak 130/15 - VALG AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET FOR PERIODEN 2015 - 2019
Sak 131/15 - VALG AV NAVNEUTVALG FOR STEDSNAVNSAKER
Sak 132/15 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG
Orienteringer v/rådmann Sveinar Kildal
Orienteringer v/ordfører Brit K. Lundgård
Orienteringer v/varaordfører Mari Botterud
Avslutning
webløsning fra Serit Itum