Møte i Kommunestyret, 13.12.2018

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
Nytt bokmerke
Kulturskolen
Innkalling til møtet
0112/18 - SAMARBEIDSAVTALER MELLOM INNLANDET POLITIDISTRIKT OG ØYER KOMMUNE
0113/18 - ØKONOMIRAPPORTERING PER 3. KVARTAL 2018
0114/18 - JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2018 - PERIODISERING MELLOM ÅR
0115/18 - KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2019
0116/18 - EIERMELDING 2018
0117/18 - FELLES BARNEVERN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN - UTREDNINGSOPPDRAG
0118/18 - MUSDALSÆTER HYTTEGREND - AVTALE OM JUSTERINGRETT/JUSTERINGPLIKT FOR PÅLØPTE MVA-UTGIFTER
0119/18 - SLUTTBEHANDLING UBA - REGULERINGSPLAN 201301- HAFJELL SKIANLEGG - MOSETERTOPPEN
0120/18 - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM REGPL 158A - STEINMYRHAUGEN
Partimøte
forts. 120/18
Pause til 20:30
forts. 120/18
0121/18 - BOLIGFELT TRODAL - STATUS OG VIDERE FRAMDRIFT
partimøte 10min
forts. sak 121/18
partimøte
forts. sak 121/18
0122/18 - 25 ÅR ETTER OL/PL
0123/18 - MØTEPLAN 2019
sak 124/18
Referater
Møtet avsluttes
webløsning fra Serit Itum