Møte i Kommunestyret, 21.02.2019

Oppløsning:
Laster avspiller
0010/19 - PLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2016-2019 - REVIDERT FRAMDRIFT
0011/19 - NY/FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID
0014/19 - PARA SKI- OG SNOWBOARD VM 2021 - SØKNAD OM STØTTE
0015/19 - HELHETLIG ROS 2019
0017/19 - INNKJØPSREGLEMENT ØYER KOMMUNE
0018/19 - RETNINGSLINJER FOR FORSKOTTERING AV SPILLEMIDLER
Møtet er avsluttet
Partimøter
Pause
Referater
Inkalling
Kulturskolen
Orientering fra Eidsiva
0009/19 - 201809 - REGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE - ØYER
Pause til 19:55
Forts. 0009/19
0012/19 - SØKNAD OM STØTTE - GRATIS OVERNATTING FOR NORD-KOREANSK FOTBALLAG VED ØYER UNGDOMSSKOLE
0013/19 - EMISJON HAFJELL IDRETT AS
0016/19 - SAMARBEIDSAVTALE 2019-2023 SYKEHUSET INNLANDET - ØYER KOMMUNE
0019/19 - SAKSUTVALG: KOMMUNENS HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2018:11 NY FJELLOV
Pause 10 minutter
Forts. 0019/19
0020/19 - UTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK
0022/19 - PLANID. 201806 - SERVERING GAIALØYPA - SLUTTBEHANDLING
0024/19 - PLAN 103 A - REGULERINGSENDRING HAFJELL PANORAMA - SLUTTBEHANDLING
0023/19 - FASTSETTING AV PLANPROGRAM
0025/19 - SLUTTBEHANDLING -PLANID 153B - LISETRA 2
0026/19 - KLAGEBEHANDLING PÅ REGULERINGSPLAN FOR HAUGAN BF6
0021/19 - 201805 - FJELLSTAD TERASSE - FASTSETTING AV PLANPROGRAM
Orientering fra ordfører og varaordfører
webløsning fra Serit Itum