Kommunestyremøte 22.10.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Sak 86/15 Økonomi og finansrapportering per 2. tertial 2015
Sak 87/15 Hippodromen på Stav
Sak 88/15 Høringsuttalelse - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven
Sak 89/15 Søknad om konsesjon på erverv av Barkestad G/BNR 7/29 og Stasjonsteigen G/BNR 7/11 i Øyer komnune
Sak 90/15 Søknad om konsesjon på erverv av Langsveen G/BNR 7/2, Ophus G/BNR 7/8 og Myer G/BNR 7/3 i Øyer kommune
Åpning
webløsning fra Serit Itum