Kommunestyremøte 28.01.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
0002/16 - KULTURPLAN 2016 - 2020
0005/16 - REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER
Kulturinnslag
Orientering: GLØR v/Inge Morten Haave
Orientering: NAV v/Håvard Ingvaldsen
Orientering: ØYER HELSEHUS v/Ole Hageløkken
Åpning av møte
Pause
0001/16 - HØST OG VINTERFERIE SFO
0003/16 - KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER - DELEGERT FULLMAKT TIL RÅDMANNEN
0004/16 - HØRINGSSVAR - HØRING ENDRING I VALGLOVEN
0006/16 - EIERSAMEIET GRANRUDTORGET, HJORTESTIEN BORETTSLAG, GRANRUDMOEN BORETTSLAG OG SAMEIET HAFJELLTORGET - VALG AV POLITISKE
0007/16 - OPPRETTELSE AV FLERKULTURELT RÅD
0008/16 - REFERATER
Informasjon fra ordfører
webløsning fra Serit Itum