Møte i Kommunestyret, 30.03.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Pause
Kulturinnslag
Navneopprop
Ny rådmann
0020/17 - OMLEGGING AV BOMPENGETAKSTER E6 - ØYER-TRETTEN
0021/17 - BOSETTING AV FLYKTNINGER 2017
0022/17 - PLANID 201506 - DETALJREGULERING - HAUGAN BF3 OG BF 5
Pause (kort)
forts. 0022/17 - PLANID 201506 - DETALJREGULERING - HAUGAN BF3 OG BF 5
0023/17 - REFERATSAK
0024/17 - REFERATER - ÅRSMELDINGER
Orienteringer
webløsning fra Serit Itum